De Verbindingfotografie: buurtbewoners De Koppel/Gildenkwartier
collages: Jan Kees Helms