Steungroep Illegalen wil dat Amersfoort (en de rest van de wereld) haar grondgebied openstelt voor mensen die hun geluk elders zoeken. Wij zijn van mening dat de wereld van iedereen is. Nu op dit moment is het Amersfoorts grondgebied alleen bewoonbaar voor inwoners met de Nederlandse nationaliteit of met een (al dan niet tijdelijke) verblijfsvergunning. Op de nieuwjaarsborrel in het gemeentehuis Amersfoort hebben wij het College van Burgermeester en Wethouders onderstaande foto's verpakt in kippengaas aangeboden en hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt. Wij hebben 21 februari 2002 een vervolggesprek, met de burgermeester en de wethouder van minderhedenbeleid, hierover. Daarnaast zijn er flyers verspreid om mensen op de hoogte te brengen wat het doel is van de aktie. 21 februari 2002 hebben wij hier een gesprek over gehad met B & W. Voor het verslag zie B & W 210202 .

Amersfoort is van iedereen Amersfoort is van iedereen


Deze aanbieding van de kaarten was een aanzet voor een email-ecard aktie. Die door verschillende mensen werd gedaan. Foto's die door ons werden aangeboden werden van internet geplukt en aan de fracties van de gemeenteraad aangeboden.

Amersfoort is van iedereen

Onderstaande tekst is de flyer die tijdens de nieuwjaarsborrel is verspreid:

Amersfoort is van iedereen

Het nieuwe jaar is begonnen. Tijd voor nieuwjaarsborrels, -wensen en -kaarten. Steungroep Illegalen doet graag mee aan deze traditie en biedt het College van Burgermeester en Wethouders een aantal foto's aan van het Amersfoorts grondgebied. De foto's zijn verpakt achter gaas, want op het Amersfoorts grondgebied is helaas niet iedereen welkom.

2002 : De slogan: "De euro wordt van ons allemaal" is na jaren voorbereiding realiteit geworden. Betekent dit ook dat Europa van ons allemaal is? Wat Steungroep Illegalen betreft wel. Waar het ons om gaat is een wereld zonder grenzen. Wat ontwikkelt moet worden is een vorm van solidariteit op internationaal niveau: het besef dat we deel uitmaken van dezelfde mensheid, dat we geschiedenis, heden en toekomst delen. Het gevolg is een ontwikkeling van een samenleving die in het voordeel van allen is en voor alle mensen een waardig leven garandeert. Hiervan uitgaand zal Amersfoort zijn grondgebied moeten openstellen voor mensen die hun geluk hier willen beproeven en hier een menswaardig leven willen opbouwen.

Om dit te bereiken zou het College van Burgermeester en Wethouders en de gemeenteraad zich met onderstaande punten het komende jaar mee bezig moeten houden om van Amersfoort een gastvrije kleurrijke stad te maken. Wij willen graag meedenken en -praten om dit te kunnen realiseren.

1. De komende maanden zullen veel asielzoekers op straat worden gezet ten gevolge van de Vreemdelingenwet 2000. De gemeente Amersfoort heeft een schamele vorm van noodopvang geregeld die gebaseerd is op vrijwillige terugkeer naar eigen land of regio. Dit blijkt echter niet realistisch te zijn, want de grootste groep asielzoekers denkt er niet over om vrijwillig terug te keren naar de bedreigende situatie waaruit zij gevlucht zijn. Wij willen dat de noodopvang wordt uitgebreid naar iedere asielzoeker die niet terug wil keren naar zijn land of zogenaamde veilige regio.

2. Wij willen dat het College van B & W zich duidelijk uitspreekt hoe zij daadwerkelijk staat tegenover het restrictieve asielbeleid. Voert het College het landelijk beleid uit en wast zij haar handen in onschuld? Hoe denkt het College vervolgens om te gaan met de nieuw gecreŽerde illegalen? Of heeft zij moeite om dit beleid uit te voeren? Zo ja, dan willen wij dat het College zich hierover uitspreekt en de landelijke politiek bewerkt om Vreemdelingenwet 2000 te herzien.

foto's: norb mommersteeg (aktie)